Mantry

Mantry byly původně hymny které sloužily k propojení se s božstvy a k  léčení. V józe se používají určité slabiky či věty, které opakujeme v duchu, šeptem nebo nahlas. Každá mantra má svůj daný význam i účel. Častým opakováním se mantra dostane až do našeho podvědomí kde pak působí na jemnější úrovně našeho bytí. Mantry uklidňují, napomáhají koncentraci, uzdravují, napomáhají k  sebepoznání, sebelásce…pomáhají vnímat lásku ke všem živým bytostem.

Om – A-U-M

Základní mantra, Pranava Om- mantra všech manter. Původní zvuk z něhož vznikl Vesmír, je obsažen ve všem živém i neživém, v každém atomu. Zvuk ticha mezi nádechem a výdechem. Symbol meditačního stavu a propojení s Vyšším Já.

Om Mani Padme Hum

Mantra nekonečného soucitu.

Nejznámější mantra tibetského Buddhismu transformující emoce.

Om transformuje pýchu a egoismus,

Ma žárlivost a závist,

Ni ztotožňování se a egoistická přání,

Pad nemědomost a zmatek,

Me chamtivost a lakotu,

Hum nenávist a hněv.

Gayatri mantra

Jedna z nejstarších a nejsilnějších manter, hlavní védská mantra. Zpívá se hrozí-li myšlenkový a emoční chaos. Její původ je spojován s počátkem času. Pomáhá prozářit, zharmonizovat a naplit světlem všechny složky našeho bytí, pomáhá nám otevřít srdce i mysl zdroji.

Její opakování dodává zdraví, životní sílu, vitalitu a očišťuje mysl i intelekt.

Ra-Ma-Da-Sa

Mantra léčení a lásky.

Ek Ong Ka Sat Gur Prasad

Mantra z Kundalini jogy. Pomáhá rozvíjet sebedůvěru a propojit se sebou samým.

Vytváří energetickou smyčku, která splývá s aurou pro vyřešení karmických uzlů.

 

 

YEMAYA  ASSESSU je africká mantra.

Bohyně oceánu, mantra oslavuje vláhu, vodu, moře a život v ní poskytnutý lidstvu.

Mantru zpívají v africké části Yoruba, aby se řeka vlila poklidně do oceánu. Symbolicky znamená vláhu do našeho života - životadárnost ve všech vztazích, práci, rodině atp.