Lekce jógy trvá 75 min. Čeká vás příjemná relaxace za doprovodu relaxační, uklidňující hudby, protažení s průpravnými cviky, ásány (fyzické pozice), díky nimž posílíme tělo, mysl, i smysl pro rovnováhu, pranájáma - dechová cvičení která nás vedou ke zdravějšímu a hlubšímu dýchání, koncentrační a meditační techniky. Hodinu zakončuji opět příjemnou relaxací za doporovodu relaxační hudby.

Hodiny jógy pro dospělé  jsou vhodné pro všechny věkové kategorie od 11ti do 100 let.:-) Jóga je vhodná i pro lidi s menšími zdravotními problémy neboť nám od zdravotních problémů při pravidelném cvičení může pomoci. 

Něco málo o józe a jejich přínosech pro naše tělesné i duševní zdraví:

Slovo jóga pochází ze sanskrtského slova "JUDŽ", což v překladu znamená spojení nebo sjednocení. Tento pojem můžeme chápat jako spojení našeho fyzického těla a psychiky v jeden harmonický celek.

Jóga je komplexní systém, životní styl, který pokrývá vše počínaje životosprávou, přes hygienu, nácvik tělesných poloh, relaxačních technik, dechových cvičení až po techniky vedoucí ke zlepšení koncentrace a meditační techniky. image12Cílem jógové praxe je:

- nastolení rovnováhy
- zlepšení fyzické i psychické odolnosti
- lepší porozumění svému tělu i jeho signálům
- schopnost správně dýchat
- zlěpšení koncentrace
- zlepšení naší sebedůvěry a sebejistoty 

 Existuje mnoho studií, které dokazují kladný vliv jógy na zdraví z hlediska fyziologie:

- stabilizace autonomního nervového systému
- harmonizace krevního oběhu
- zdokonalení rovnováhy a koordinace pohybu
- úprava dýchání
- zlepšení plicní ventilace
- lepší psychická odolnost
- náprava postavení páteře
- zlepšení činnosti peristaltiky střev
- zlepšení spánku, které ovlivňuje celkovou psychickou pohodu, tělesnou zdatnost a obranyschopnost, pozornost a paměť a odolnost proti stresu 

 Hlavice 6