Cvičení jógy dětem přináší radost, pohyb a sebevědomí. Jóga dětem pomáhá lépe vnímat své tělo a respektovat sebe i své okolí v nesoutěživém prostředí. Jóga učí harmonii. Živé děti zklidní, málo aktivní naopak povzbudí k činnosti. Naučí děti odpočívat, rozvíjí jejich fantazii a pomáhá jim čelit stresovým situacím.

Lekce jógy pro děti jsou naprosto odlišné od těch pro dospělé. Pohyb je pro děti přirozený, proto na hodinách běháme, skáčeme, skotačíme, hrajeme si na zvířátka… Při cvičení zpíváme písničky, říkáme básničky nebo vykládáme pohádky.  Jógové pozice s dětmi cvičím většinou dynamicky, bez výdrží, a vždy je přizpůsobuji jejich věku a schopnostem.

jogaprodetiCvičením jógy děti získávají:

- pevnější a zdravější tělo, osvojení správného držení těla
- lepší koordinaci, rovnováhu a ladnější pohyby
- lepší soustředění
- lepší vnímání a ovládání svého těla
- lepší a mnohdy i delší spánek, umění relaxovat
- snadnější zvládání stresových situací
- rozvoj fantazie a představivosti
- základ pro celoživotní duševní pohodu a zdraví
- úctu k sobě i okolí
- radost, pozitivní naladění a sebevědomí
- cvičení v kolektivu formuje i charakterové vlastnosti (děti se učí ohleduplnosti, přizpůsobení se kolektivu atd.)
- rozvoj poznávacích procesů (děti se seznamují s různými pomůckami, náčiními, učí se orientaci v prostoru)
- cvičení pomáhá rozšiřovat slovní zásobu (děti si trénují i paměť)
- jóga u dětí zábavnou formou rozvíjí důležité dovednosti v „nesoutěživém“ prostředí, a tak je výborným doplňkem ostatních „soutěžních“ sportů.

Jóga je cvičení, pomocí kterého lze zábavnou formou rozvíjet u dětí jejich dovednosti v nesoutěživém prostředí. Proto je výborným doplňkem ostatních „soutěžních“ sportů. Úzká sportovní specializace u dětí může vést k disharmonii (nerovnováze) v jejich organizmu. Jóga pomáhá tuto disharmonii vyrovnat a zároveň učí děti vyšší koncentraci a lepšímu zvládání stresových situací, což bezesporu využijí v ostatních sportovních i nesportovních aktivitách.

Jóga se osvědčila nejen u dětí zdravých, ale i ve speciální dětské terapii, např. u hyperaktivních dětí, při potížích s učením, při léčení dýchacích potíží nebo u Downova syndromu. Pokud má vaše dítě jakékoliv zdravotní problémy, poraďte se prosím nejdříve o vhodnosti cvičení s dětským lékařem.

jogaprodeti2